Mēs darām visu iespējamo, lai iegādātā prece atbilstu Tavai izvēlei un iepirkšanās process sagādātu prieku un vēlamo rezultu.

Garantijas nosacījumi.

 1. Visām precēm, kuras www.agd.lv iegādājas Patērētājs (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tiek nodrošināta vismaz 2 gadu garantija. Klientiem, kuri nav Patērētājs, tiek nodrošināta Ražotāja noteiktā garantija.Ja precei, kuru iegādājāties, Jūs konstatējat ražotāja brāķi, lūdzam to kopā ar garantijas un pirkumu apliecinošiem dokumentiem nogādāt oficiālajā ražotāja servisa centrā vai www.agd.lv birojā iepriekš sazinoties ar administratoru. Ja Jūsu iegādātās preces ražotājam ir autorizēts servisa centrs, rekomendējam doties ar garantijas preci pie viņiem, jo, nododot preci www.agd.lv birojā, problēmas novēršanas laiks diemžēl būs ilgāks, jo prece būs jāievada garantijas servisu sistēmā un fiziski jānogādā uz un no servisa. Autorizēto servisa centru adreses un kontakttelefoni atrodami internetā, uz izsniegtā garantijas talona, sazinoties ar veikala administrāciju.
 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs un tas var būt līdz 5 gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Tevis izvēlētajai precei meklē preces aprakstā vai jautā www.agd.lv pārdevējam.
 3. Ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, pretenzijas par preces kvalitāti vari pieteikt SIA “Colombia” divu gadu laikā no preces iegādes dienas.
 4. Iegaumē – ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Tu vari uzrādīt:
  - pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts);
  - ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
 5. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijām, akumulatoriem), piederumiem, kuriem ir ierobežots resurss (drošinātājiem, austiņām, mikrofoniem).
 6. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
  - precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai pats esi mēģinājis novērst bojājumu;
  - bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
  - bojājums būs radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;
  - ja precei radušies bojājumi tāpēc, ka esi izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus (kārtridžus, tonerus u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci;
  - bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
  - neveiksi regulāro apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);
  - izmantosi preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem).
 7. Salaboto preci, kas nav smagāka par 10 kg varam piegādāt Tev vēlamā vietā. Maksa par šo pakalpojumu ir 6.99 EUR! Ja vēlies izmantot šo iespēju, zvani pa tālruni 29728977.
 8. Pirms preces nodošanas remontā parūpējies par datu drošību (piemēram, datoriem). Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinies ar datu rezerves kopijām.
 9. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Tev ir šādas iespējas:
  - uzreiz dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (neaizmirsti pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu!);
  - zvani pa tālruni 29728977, Tevi uzklausīs un ieteiks labāko risinājumu.

SAISTĪBU ATRUNA

 1. LR MK noteikumi par distances līgumu 9.punkts nosaka, ka Patērētājam* ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Taču, tai pašā laikā jāņem vērā, ka LR MK 2002.gada 28.maija noteikumu Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" 14.1 punkts nosaka: "Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai".
 2. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tik tālu, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizējot uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēšot aizsargplēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 3. SIA „Colombia” lūdz patērētājam saglabāt iegādātās preces iepakojumu līdz atteikuma tiesību termiņa beigām un gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības, prece ir jāatgriež nesabojātā iepakojumā.
 4. SIA „Colombia” informē, ka pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sesto daļu, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 5. Ja tiks konstatēts, ka patērētājs ir sabojājis vai pasliktinājis preces stāvokli un tādā veidā nodarījis zaudējumus www.agd.lv, tādā gadījumā, www.agd.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmantos tiesības no patērētāja pieprasīt radīto zaudējumu atlīdzināšanu.
 6. Līdz ar to, SIA „Colombia” patur tiesības celt pret patērētāju civilprasību tiesā, lai piedzītu SIA „Colombia” nodarītos zaudējumus, tai skaitā gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir būtiski bojāts, ir sabojātas preces plombas, noplēsta aizsargplēve (piemēram, no mobilo telefonu displeja), ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram., skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Gadījumos, kad ar preci iespējams iepazīties, tikai saplēšot vai kā citādi sabojājot preces oriģinālo iepakojumu (piemēram, plēves iepakojumu veļas mazgājamajām mašīnām), iepakojuma bojājums netiek ņemts par pamatu civilprasības celšanai pret Patērētāju. Šādā gadījumā, lūdzam Patērētājus saglabāt iepakojumu un atgriezt to kopā ar preci, tā kā uz iepakojuma ir norādīts preces sērijas numurs.
 7. Lai atteikuma tiesību izmantošana noritētu maksimāli ātri, lūdzam šāda veida precēm atvērt iepakojumu pēc iespējas rūpīgāk.
 8. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadītās kļūdas, lūdzu, sazinieties ar mūsu menedžeriem pa telefonu 29728977 vai sūtiet e-pastu: info@agd.lv
 9. Interneta veikalā www.agd.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Tāpat www.agd.lv uzsver, ka preču aprakstiem ir informatīva nozīme. www.agd.lv neuzņemas atbildību par ievadītajām kļūdām preces aprakstos. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.agd.lv pa e-pastu: info@agd.lv, tel. 29728977, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, mēs Jums centīsimies palīdzēt.
 10. Normatīvie akti: * Patērētāju tiesību aizsardzības likums (http://likumi.lv/doc.php?id=23309).
  * MK 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=141276).
  * MK 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=62580).

  - Lai izmantotu atteikuma tiesības patērētājam nepieciešams iesniegt interneta veikalam agd.lv rakstiski aizpildīto atteikuma veidlapu uz A4 lapas 14.dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma veidlapu var aizpildīt brīvā formā, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu, preces iegādes datumu, apmaksas veidu, preces nosaukumu, modeli, iegādes summu un atteikuma iemeslu. Pieņēmot Jūsu atteikuma veidlapu, interneta veikals agd.lv likuma noteiktajā laikā un kārtībā sniegs Jums rakstisku atbildi un pieņems no Jums preci. Interneta veikals AGD.lv patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja ir sabojātas preces plombas, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Līgumu noslēgšanas valodas: latviešu un krievu.
  Patīkamus pirkumus! Interneta veikals AGD.lv

INTERNETA VEIKALA
www.agd.lv
KLIENTIEM

P A Z I Ņ O J U M S

Par pasūtītajām precēm
SIA "KATON GROUP", reģistrācijas Reg.Nr40003670166 (turpmāk – Sabiedrība) 2018. gada
08.februārī no SIA ,,Colombia,, ir nopircis interneta veikalu www.agd.lv (turpmāk –
Interneta veikals). Sabiedrība ir pārņēmusi saistības attiecībā pret Interneta veikala
klientiem/pircējiem.
Ņemot vērā radušos ārkārtas apstākļus saistībā ar datorprogrammas izraisītu kļūdu,
Sabiedrībai, kā Interneta veikala īpašniekam, nav iespējams izpildīt visus preču iegādes
pasūtījumus, tāpēc Sabiedrība informē, ka daži preču pasūtījumi – to izpildīšana var
aizkavēties.
Līdz ar to Sabiedrība lūdz savus klientus informēt Sabiedrību pa tālr.29728977 vai 26994971
pa e-pastu: katongroupp@gmail.com vai info@agd.lv vai klientes ir gatavs gaidīt pasūtīto preci, vai klients
vēlas saņemt atpakaļ veikto avansa maksājumu par pasūtīto preci.
Atvainojamies Jums par sagādātajām neērtībām. Gadījumā, ja Jums rodas kāda veida
jautājumi vai neskaidrības, tad lūdzam Jūs sazināties ar Sabiedrības klientu servisu pa
tālr.29728977 vai 26994971 pa e-pastu:katongroupp@gmail.com vai info@agd.lv
Ceram uz Jūsu sapratni.

Jūsu interneta veikals www.agd.lv
Rīgā, 2018. gada 08.februārī
Nr. 08/02/18/01

Patērētāju tiesību aizsardzības centram
Brīvības iela 55, Rīga
LV-1010, Latvija

Par saistību izpildījumu
SIA "KATON GROUP" reģistrācijas Nr.40003670166 (turpmāk – Sabiedrība) 2018. gada
08.februārī no SIA ,,Colombia,, ir nopircis interneta veikalu www.agd.lv (turpmāk –
Interneta veikals). Sabiedrība ir pārņēmusi saistības attiecībā pret Interneta veikala
klientiem/pircējiem.
Ņemot vērā radušos ārkārtas apstākļus saistībā ar datorprogrammas izraisītu kļūdu,
Sabiedrībai, kā Interneta veikala īpašniekam, nav iespējams izpildīt visus preču iegādes
pasūtījumus, tāpēc Sabiedrība informē, ka daži preču pasūtījumi – to izpildīšana var
aizkavēties.
Līdz ar to Sabiedrība dotajā mirklī ļoti cieši strādā ar saviem klientiem – patērētājiem,
lai izpildītu veiktos preču pasūtījumus, vai lai atmaksātu atpakaļ patērētājiem saņemtos
avansu maksājumus.
Sabiedrība savā interneta veikala mājas lapā www.agd.lv ir izvietojusi attiecīgu
paziņojumu (skatīt paziņojumu šīs vēstules pielikumā) patērētājiem, kā arī ir patērētājiem uz
to e-pastiem nosūtījusi šos paziņojumus.
Sabiedrība vēlas pēc iespējas ātrāk atrisināt radušos, nepatīkamo situāciju, tāpēc,
nepieciešamības gadījumā Sabiedrība cieši sadarbosies ar PTAC, lai pēc iespējas novērstu
iespējamos pārkāpumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā.
Cerot uz sapratni

SIA "KATON GROUP"